Beslutstöd

Contubus kan Agresso. Vi bygger rapporter utifrån era behov. Det kan vara via Report Engine i excelformat eller som utdistribuerade rapporter på webben/desktop. Exempel på:

 

  • Årsredovisning inkl noter
  • Resultat och balansräkningar
  • Projektuppföljnings-rapporter
  • Budget-utfallsrapporter
  • Kontoavstämningar
  • Kostnadsfördelningsmallar
  • Personalstatistik

 

 

Contubus konsulter kan Qlikview.

 

Med hjälp av Qlikview kan vi bygga skräddarsydda rapporter och dynamiska dashboards. Det är ett enkelt, intuitivt verktyg som kan visualisera stora datamängder med några klick.

 

 

 

 

 

 

Beslutstöd

Contubus konsulter har lång erfarenhet av controlling, bokslutsarbete och analys både inom privat och statlig sektor.

 

Vår erfarenhet av olika affärssystem och dess processer gör att vi enkelt kan sätta oss in i organisationers behov, och utifrån dessa arbeta fram de lösningar som passar kunden bäst.

 

Vår djupa systemkompetens - där vi har stor kunskap om hur masterdata inom och mellan moduler hänger ihop - i kombination med erfarenheten som ekonomer gör att vi får många uppdrag att framställa rapporter för analys både i ekonomisystemet men också i BI verktyg som Qlikview, PowerPivot och Microsoft BI.

 

Vi bygger rapporter efter kundernas behov så att kunden kan ägna mer tid åt analysarbetet och mindre tid åt att ta fram underlagen för analysen.

 

Vi utformar rapporter /rapportpaket för olika nivåer inom organisationen som kan delas ut på webben, via mailutskick eller tas ut inifrån Agresso. Avancerade saldotabellfrågor samt Browserrapporter i Agresso är användbara när kunden vill kunna ställa ad hoc frågor mot databasen.

 

 

Analysverktyg

U4BW (Agresso)

Qlikview

Microsoft BI

Contubus konsulter kan Microsofts SQL BI verktyg.

 

Med verktyg som SQL Server Analysis Services och Power BI kan vi skapa kraftfulla rapporter som kan användas inom hela organisationen.

 

 

 

 

 

 

Contubus

CONTUBUS AB

- Control your business

E-POST

info@contubus.se

 

 

 

TELEFON

Telefon: 08-41 00 93 30

 

 

SOCIALA MEDIER

 

 

 

 

Copyright @ All rights reserved