Unit4 Business World (Agresso)

Vi kan U4 Business World (fd Agresso)

 

Contubus konsulter har lång erfarenhet av U4 Business World i olika positioner.

SYSTEMFÖRVALTNING

Contubus konsulter har lång erfarenhet att systemförvaltning av U4 Business World (fd Agresso) men även av andra affärssystem.

Vi kan utforma förvaltningsavtal där vi sköter den löpande förvaltningen av er systeminstallation.

Våra konsulter kan snabbt sätta sig in i er Agressomiljö och lämpar sig även bra vid interimsuppdrag då de sällan kräver så lång tid att lära upp.

 

 

MODULUPPSÄTTNING

När ni har köpt in en ny modul/vill införa en viss funktionalitet i Agresso hjälper vi er att sätta upp detta efter er ekonomimodell och era önskemål.

 

Det kan till exempel vara att förbättra eller införa:

Tidredovisning i delar eller hela organisationen. Användningsområdena för tidredovisning kan vara för att följa upp tid på projektnivå, beräkna overheadkostnader, kostnadsfördelning eller bara för flexberäkning.

 

Budgetering av kostnader/intäkter med hjälp av Agresso Planering.

 

Order/fakturering via Agresso Logistik – för att skapa kundordrar/fakturor.

 

Elektroniskt fakturaflöde

 

 

RAPPORTER

Då Contubus konsulter har lång erfarenhet av controlling, bokslutsarbete och analys både på privata och den statliga sidan, hjälper vi till att utforma rapporter /rapportpaket som kan delas ut på webben, via mailutskick eller inifrån Agresso.

 

Avancerade saldotabellfrågor samt Browserrapporter är användbara när kunden vill kunna ställa ad hoc frågor mot databasen. Vi använder oss mycket av Excelerator där användningsormrådena är många, t.ex budget-utfallsrapporter, kostnadsfördelningsmallar, kontoavstämningsdokumentation inför bokslut, Årsredovisning med notförteckning.

UPPGRADERING

Vi ansvarar för hela uppgraderingsprocessen. Våra konsulter kan ansvara för:

Förarbete

Moduluppsättning - genomgång

Projektledning

Testledning inkl funktionstest

Teststöd vid acceptanstester

 

 

Contubus

CONTUBUS AB

- Control your business

E-POST

info@contubus.se

 

 

 

TELEFON

Telefon: 08-41 00 93 30

 

 

SOCIALA MEDIER

 

 

 

 

Copyright @ All rights reserved