Kunduppdrag

Nedan finner ni några exempel på kundcase/uppdrag som vi genomfört

 

Kontakta oss här för mer information och referensuppgifter

Kundcase 1- Nyuppsättning ekonomisystem/Projektledning:

Kunden: Mellanstor statlig myndighet

 

Uppdrag: Projektledning och genomförande av nyuppsättning av Unit4 Business World (f.d. Agresso) inklusive ny ekonomimodell.

 

Uppsatta moduler: Ekonomi/Huvudbok/Reskontra, Budget, Tidredovisning, Elektronisk fakturahantering inkl. attestflöde, Kostnadsfördelning samt Rapportering

 

Övrigt: Mångårigt åtagande med många genomförda förbättringar

Kundcase 2 - Systemförvaltning:

Kund: Stort företag inom tjänstesektorn

 

Uppdrag: Helhetsansvar för ekonomisystemet med inriktning på förvaltning, support, rådgivning och utveckling (både system & verksamhet)

 

Övrigt: Mångårigt åtagande med många genomförda förbättringar. Kunden föredrar inhyrd resurs på deltid framför egen anställd personal.

 

 

Kundcase 3 - Versionsuppgradering av ekonomisystemet inkl. ny funktionalitet

Kunden: Stort företag inom tjänstesektorn

 

Uppdrag: Genonförande av versionsuppgradering av ekonomisystemet inklusive testuppsättning, funktionstestning, utbildningsplanering, testledning acceptanstest samt produktionsuppgradering

 

Övrigt: Delprojektledning samt nyuppsättning av funktionalitet

Kundcase 4 - Bokslut- och årsredovisningsrapporter

Kund: Stort företag inom telecom-sektorn

 

Uppdrag: Framtagande av rapporter inför bokslut och årsredovisning i syfte att förenka bokslutsarbetet.

 

Övrigt: Rapporterna framtagna i både system samt Excelerator

Kundcase 5 - Systemstöd samt rådgivning

Kunden: Mellanstort företag inom tjänstesektorn

 

Uppdrag: Systemgenomgång samt rådgivning kring uppsättning av ekonomisystemet för förbättrat arbetssätt

 

Övrigt: Genomgång och åtgärd av aktivitetslista framtagen av kunden

Kundcase 6 - Projektledning/Kravställning upphandling av ekonomisystem

Kund: Mellanstor välgörenhetsorganisation

 

Uppdrag: Projektledning och kravställning inför upphandling av nytt ekonomisystem samt projektledning av systemgenomförandet.

 

Övrigt: Efter genomförd uppsättning hjälpte vi kunden med bokslut- och ekonomirapporter framtagna med Microsoft PowerPivot

Contubus

CONTUBUS AB

- Control your business

E-POST

info@contubus.se

 

 

 

TELEFON

Telefon: 08-41 00 93 30

 

 

SOCIALA MEDIER

 

 

 

 

Copyright @ All rights reserved